DIGITALNO PREDUZETNIŠTVO I ELEKTRONSKA TRGOVINA - POKRETANJE PREDUZETNIČKOG PODUHVATA

  • Uroš Jovanović, Struk. inž. inf. teh. i sist. Visoka škola strukovnih studija za IT, Savski nasip 7, Beograd, Srbija
Ključne reči: preduzetnišvo, marketing, digitalizacija, mutidisciplinarnost

Apstrakt

U ovom preglednom radu analizirani su referentni bibliotečki izvori koji su neophodni za dokazima baziran pristup pokretanja preduzetničkog poduhvata, kao i izgradnja brenda u okviru definisanja preduzetničkog poduhvata u oblasti digitalnog preduzetništva. Kako bi se prevazišli uobičajeni problemi sa kojima se preduzeća susreću, neophodan je multidisciplinarni pristup razmatranja preduzetničke ideje i njene realizacije.

Objavljeno
2022-07-21
Kako citirati
Jovanović, U. (2022). DIGITALNO PREDUZETNIŠTVO I ELEKTRONSKA TRGOVINA - POKRETANJE PREDUZETNIČKOG PODUHVATA. Železnice, 2022(1), 13-22. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/100
Sekcija
Članci