SAOBRAĆAJNI MODELI U PLANIRANJU PREVOZA PUTNIKA ŽELEZNICOM

  • Dr Slavko Vesković, redovni profesor Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd
  • Dr Sanjin Milinković, vanredni profesor Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd
  • Nenad Kolić, dipl. inž. saobr. Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd
Ključne reči: planiranje saobraćaja, javni prevoz putnika, železnica, saobraćajni modeli, organizacija saobraćaja, eksploatacija saobraćaja

Apstrakt

Mobilnost stanovništva u velikim gradovima utiče negativno na uslove putovanja a samim tim na kvalitet života u gradu. Povećanje saobraćaja, posebno motornih vozila loše utiče na okolinu. U novijoj istoriji kretanje je podvrgnuto socijalnom i ekonomskom pritisku. Da bi javni gradski prevoz (JGP) održao svoju ulogu potrebna je politička i finansijska podrška, a iznad svega racionalne odluke i delovanja u planiranju, organizaciji i eksploataciji. Planiranje prevoza putnika železnicom je veoma složen i zahtevan proces, jer su faktori koji određuju organizaciju i razvoj gradskog (prigradskog i regionalnog) saobraćaja brojni i različiti, ali kao takav predstavlja veliki izazov za istraživače i stručnjake. Posledica je veliki broj naučnih i stručnih radova, kao i studija koji se bave ovom problematikom sa različitih aspekata.

Objavljeno
2023-02-23
Kako citirati
Vesković, S., Milinković, S., & Kolić, N. (2023). SAOBRAĆAJNI MODELI U PLANIRANJU PREVOZA PUTNIKA ŽELEZNICOM. Železnice, 2022(2), 102-121. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/111
Sekcija
Članci