BEZBEDNOST PUTNIKA NA PERONIMA U ŽELEZNIČKIM STANICAMA I STAJALIŠTIMA

  • Dr Zdenka Popović, Redovni profesor Univerzitet u Beogradu - Građevinski fakultet, Bulevar kralja Aleksandra 73, 11120 Beograd,Srbija
  • Dr Luka Lazarević, Docent Univerzitet u Beogradu - Građevinski fakultet, Bulevar kralja Aleksandra 73, 11120 Beograd,Srbija
  • Dr Jaroslav Matuška, Vanredni profesor University of Pardubice, Faculty of Transport Engineering, Studentská 95, Pardubice, Czech Republic
Ključne reči: pristupačnost, interoperabilnost, lica sa ograničenom pokretljivošću

Apstrakt

Savremena železnička infrastruktura treba da omogući konkurentnost i održivost putničkog saobraćaja. Osnovni uslov je da se obezbedi pristupačnost železničke infrastrukture i vozila za sve kategorije putnika. U radu se predstavljaju tehničke specifikacije interoperabilnosti koje treba da zadovolje peroni u novim i rekonstruisanim železničkim stanicama i stajalištima. Razmatra se bezbednost putnika koji se kreću i zadržavaju na peronu. Definiše se pojam bezbedne i opasne zone na peronu. Analizira se uticaj položaja stepeništa i lifta na potrebnu širinu perona.  Date su smernice za određivanje sadržaja i minimalne širine bezbedne zone perona u novim i rekonstruisanim stanicama. U razmatranja su uključeni zahtevi bezbednosti prema potrebama svih putnika, uključujući invalidna lica u kolicima i lica sa privremeno i trajno ograničenom mobilnošću. Prikazane smernice imaju primenu u projektovanju novih stanica i rekonstrukciji.

Objavljeno
2024-01-08
Kako citirati
Popović, Z., Lazarević, L., & Matuška, J. (2024). BEZBEDNOST PUTNIKA NA PERONIMA U ŽELEZNIČKIM STANICAMA I STAJALIŠTIMA. Železnice, 2023(1), 20-25. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/116
Sekcija
Članci