BESKONTAKTNO MERENJE PARAMETARA GEOMETRIJE KOLOSEKA

  • Mladen Žarković, dipl. inž. građ. Direkcija za železnice, Nemanjina 6., Beograd 11000, Republika Srbija
  • Željko Mitrović, spec. struk. inž. Infrastruktura železnice Srbije AD Beograd, Nemanjina 6., Beograd 11000, Republika Srbija
  • Lazar Mosurović, dipl. inž. saobr. Direkcija za železnice, Nemanjina 6., Beograd 11000, Republika Srbija
  • Jovo Steljić, Mast. inž. saobr. Direkcija za železnice, Nemanjina 6., Beograd 11000, Republika Srbija
  • Filip Šćekić, Mast. inž. saobr. Direkcija za železnice, Nemanjina 6., Beograd 11000, Republika Srbija
Ključne reči: železnička infrastruktura, upravljanje održavanjem, merni sistemi, gornji stroj, šine

Apstrakt

Sa tendencijom razvoja i unapređenja železnice, povećavanjem brzina na železničkim prugama i zahtevima za povećavanjem propusne moći pruga usled porasta obima saobraćaja, proprocionalno rastu i izazovi u pogledu održavanja železničke infrastrukture. Beskontaktnim merenjem parametara geometrije koloseka i analizom rezultata merenja moguće je kreirati kvalitetne planove i strategije upravljanja održavanjem železničke infrastrukture u kratkom vremenskom periodu i pravovremeno preduzeti mere za otklanjanje registrovanih grešaka na koloseku. Na taj način se bezbednost podiže na znatno viši nivo, izbegavaju neplanirani zatvori koloseka, omogućava redovitost saobraćaja i umanjuju troškovi neadekvatnog i neplanskog održavanja železničke infrastrukture.

Objavljeno
2024-01-08
Kako citirati
Žarković, M., Mitrović, Željko, Mosurović, L., Steljić, J., & Šćekić, F. (2024). BESKONTAKTNO MERENJE PARAMETARA GEOMETRIJE KOLOSEKA. Železnice, 2023(1), 39-47. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/119
Sekcija
Članci