A’WOT MODEL STRATEGIJE PREVOZA ROBE ŽELEZNICOM: STUDIJA SLUČAJA TURSKA - SRBIJA

  • Vladan Nikolić, mast. inž. saobr. LogAgent d.o.o. Bulevar kralja Aleksandra 92, 11000 Beograd, Srbija,
Ključne reči: teretni železnički saobraćaj, strateško upravljanje, analitički hijerarhijski proces, SWOT analiza

Apstrakt

Što je poslovno okruženje nestabilnije, značaj strateškog upravljanja je veći. Strateško planiranje u železničkom saobraćaju takođe dobija na značaju od kako su u ovom sektoru, poznatom po tome što se relativno malo promenio od svog nastanka, usvojeni principi otvorene tržišne ekonomije i sprovedene mere usmerene na deregulaciju i liberalizaciju. Stalno rastući obim prevoza tereta iz Turske u region Zapadnog Balkana, kao i nedavno pokrenute evroazijske rute koje prolaze kroz Tursku, pružaju još jednu poslovnu priliku za železničke i logističke kompanije, ali predstavljaju i veliki izazov. U ovom radu koristili smo zajedno SWOT analizu i analitički hijerarhijski proces (AHP) da bismo odredili prioritete faktora uključenih u SWOT matricu i predložili nekoliko strategija za unapređenje železničkog teretnog saobraćaja između Turske i Srbije. Ova hibridna metoda, poznata kao A'WOT, zaobilazi određena ograničenja SWOT analize kao osnovnog alata, pre svega ona koja se odnose na dobijanje kvantitativnih informacija o prioritetima vrednovanih faktora. Dobijeni rezultati su pogodni za dalja istraživanja i primenu.

Objavljeno
2024-03-22
Kako citirati
Nikolić, V. (2024). A’WOT MODEL STRATEGIJE PREVOZA ROBE ŽELEZNICOM: STUDIJA SLUČAJA TURSKA - SRBIJA. Železnice, 2023(2), 53 - 63. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/120
Sekcija
Članci