DEA MODEL ZA OCJENU EFIKASNOSTI I EFEKTIVNOSTI ŽELJEZNIČKIH PUTNIČKIH OPERATERA

  • Dr Aleksandar Blagojević Regulatorni odbor Željeznica BiH
  • Prof. dr Slavko Vesković, dipl. inž. saob Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd
  • Prof. dr Gordan Stojić, dipl. inž. saob Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Ključne reči: Željeznički operater, efikasnost i efektivnost, metoda, DEA, model

Apstrakt

Osnovni cilj evropske politike željezničkog transporta je osnivanje jedinstvenog željezničkog prostora. Otvaranjem željezničkog sektora tržišnoj konkurenciji željeznički operateri primorani su da se ponašaju kao i sva druga savremena preduzeća na drugim tržištima i u drugim industrijama, što znači da moraju konstantno razvijati i održavati konkurentske prednosti, odnosno da budu bolja od drugih. U današnjim konkurentski vrlo intenzivnim uslovima to je i najteže postići. Pred željezničkim operaterima je postavljen izazov koji podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja da posluju efikasno i efektivno, da bi na transportnom tržištu ne samo opstali, već i da razviju i održavaju svoje konkurentske prednosti. Širok je spektar kriterijuma koji mogu biti proučavani kada je u pitanju efikasnost željezničkih operatera. U većini slučajeva postoji više kriterijuma koji su vrlo često međusobno konfliktni. Cilj ovog istraživanja je da se definišu i vrednuju kriterijumi koji utiču na efikasnost željezničkih operatera i povećanje konkurentske sposobnosti istih i da se predloži model za ocjenu efikasnosti i efektivnosti željezničkih operatera u funkciji povećanja konkurentskih sposobnosti.  Da bi se riješio problem izbora kriterijuma eksperimentisano je sa jednom od najšire korišćenih metoda za donošenje odluka danas - Fazi Analitičko Hijerarhijski Procesi (FAHP). U ovom radu je predložen model za ocjenu efikasnosti i efektivnosti željezničkih operatera za transport putnika baziran na Analizi Obavijanja Podataka (eng. Data Envelopment Analysis – DEA) koji omogućuje poređenje efikasnosti uporedivih jedinica, u ovom slučaju grupe operatera sa većim brojem ulaznih i izlaznih promjenljivih koji u velikoj mjeri može pomoći povećanju konkurentskih sposobnosti željezničkih operatera na jedinstvenom željezničkom tržištu. Predloženi model testiran je na realnim primjerima izabranih operatera iz Evrope.

Objavljeno
2019-08-26
Kako citirati
Blagojević, A., Vesković, S., & Stojić, G. (2019). DEA MODEL ZA OCJENU EFIKASNOSTI I EFEKTIVNOSTI ŽELJEZNIČKIH PUTNIČKIH OPERATERA. Železnice, 2017(2), 81-94. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/24
Sekcija
Članci