KONCEPT INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNICA EVROPSKE UNIJE

  • Miroslav Prokić, dipl. inž. saobr. Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305
  • Dr Branislav Bošković, vanredni profesor Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305
Ključne reči: železnički sistem, interoperabilnost, tehničke specifikacije za interoperabilnost (TSI)

Apstrakt

Interoperabilnost predstavlja pretpostavku za razvijenu konkurenciju operatora na otvorenom železničkom tržištu, odnosno na nekoj železničkoj mreži. Njegova implementacija  treba da omogući bezbedan i kontinualan saobraćaj na celoj evropskoj železničkoj mreži usklađivanjem kako tehničkih kapaciteta, tako i svih pravnih, eksploatacionih i drugih ograničenja. EU je razvila okvir za interoperabilnost kako bi obezbedila ambijent  za efikasno uspostavljanje interoperabilnosti i tehničke specifikacije (TSI) kao alat čijom implementacijom se postiže interoperabilnost između železničkih sistema. U ovom radu objašnjen je koncept interoperabilnosti evropskih železnica, pravni i institucionalni okvir, a posebno tehničke specifikacije za interoperabilnost, njihova struktura, strategija za njihovu implementaciju i sam uticaj koncepta interoperabilnosti na aktere železničkog tržišta.

Objavljeno
2019-08-26
Kako citirati
Prokić, M., & Bošković, B. (2019). KONCEPT INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNICA EVROPSKE UNIJE. Železnice, 2017(2), 95-104. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/25
Sekcija
Članci