PRIMENA NAPREDNOG MODELA ZASNOVANOG NA TEHNOLOGIJAMA IoT

  • Zoran Pavlović, PHD student Univerzitet u Beogradu - FON, Jove Ilića 154, Beograd, Srbija voz, Nemanjina 6, Beograd
  • Aleksandra Vukmirović, PHD student Uiverztitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, Beograd, Beogradska Poslovna Škola – visoka škola strukovnih studija Beograd
Ključne reči: informacione tehnologije, internet inteligentnih uređaja, senzori, korisnik usluge, prevozni kapaciteti

Apstrakt

Unapređenje poslovanja nove transportne organizacije akcionarskog društva za železnički prevoz putnika Srbija voz (u daljem tekstu SV), zahteva promene u informaciono-komunikacionoj infrastrukturi. Realizacija naprednih rešenja, koja se baziraju na tehnologijama, korisnicima usluga omogućava brži pristup potrebnim informacijama. Pod potrebnim informacijama podrazumevaju se sva obaveštenja koja preduzeća na različite načine i pod različitim uslovima pružaju korisnicima. Cilj uvođenja IoT tehnologija je da se spreči tehničko-tehnološko zaostajanje ovog vida saobraćaja i da se kroz kvalitetniju ponudu stvore uslovi za povećanje učestvovanja železnice na tržištu. Rekonstrukcija postojeće računarske mreže osim implementacije novih aplikacija vodi i ka automatizaciji raznih poslovnih procesa. U tom smislu, posebno mesto zauzimaju ona rešenja koja se zasnivaju na primeni mreže različitih senzorskih uređaja koji su međusobno povezani preko žičnih ili bežičnih Internet linkova. U radu će biti predstavljen novi model zasnovan na IoT tehnologijama. Model ima primarni zadatak da registruje korisnike usluga prilikom prevoza u elektromotornoj garnituri.  Predmet  ovog istraživanja je razvoj novog modela za registraciju broja korisnika određene usluge, na osnovu kojeg se dolazi do podataka kao što je iskorišćenost voznih sredstava u putničkom saobraćaju. Mogućnost čuvanja i analize podataka može da se iskoristi i za projektovanje novog reda vožnje.

Objavljeno
2019-08-26
Kako citirati
Pavlović, Z., & Vukmirović, A. (2019). PRIMENA NAPREDNOG MODELA ZASNOVANOG NA TEHNOLOGIJAMA IoT. Železnice, 2017(2), 123-130. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/28
Sekcija
Članci