SAVREMENI DIJAGNOSTIČKI SISTEMI I NOVA KONCEPCIJA ODRŽAVANJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA: PILOT PROJEKAT NA ŽELJEZNICAMA U BiH

  • Jelena Mikelić, dipl. inž. saobr. Željeznice RS, Svetog Save 71, Doboj, 74000, BiH
  • Dr Borislav Gojković, vanredni profesor Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet, Vojvode Mišića 52, Doboj, 74000, BiH
Ključne reči: dinamička kontrola, monitoring, šinska vozila, defekti, dijagnostika, mjerno dijagnostički sistemi, održavanje prema stanju

Apstrakt

Stanje željezničkih vozila bitno utiče na bezbjednost saobraćaja zbog rizika iskliznuća vozila i istovremeno smanjuje kvalitet prevoza robe i putnika. Kao posljedice nesreća u željezničkom saobraćaju javljaju se velike štete na vozilima i infrastrukturi, kao i privremeni zatvori pruga što dovodi do velikih troškova. Postojeći propisi predviđaju vizuelni pregled željezničkih vozila koji se zasniva na ljudskom faktoru i subjektivnoj procjeni stanja vozila. Takva praksa nije dovoljno pouzdana. U cilju kontrole statusa voza, mase i tehničkog stanja vagona željezničke uprave razvijaju koncepte sistema mjernih stanica za dinamičku kontrolu šinskih vozila na prugama. Primjena takvih sistema omogućava sprovođenje nove koncepcije održavanja željezničkih vozila prema stanju. Ovaj rad daje pregled svjetskih iskustava, ali i sistema koji se razvija na Željeznicama Republike Srpske (ŽRS).

Objavljeno
2019-11-08
Kako citirati
Mikelić, J., & Gojković, B. (2019). SAVREMENI DIJAGNOSTIČKI SISTEMI I NOVA KONCEPCIJA ODRŽAVANJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA: PILOT PROJEKAT NA ŽELJEZNICAMA U BiH. Železnice, 2018(2), 78-92. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/49
Sekcija
Članci