KADA OČEKIVATI EFEKTE RESTRUKTURIRANJA ŽELEZNICA: ISKUSTVO SAD

  • Jakša Popović, mast. inž. saobr. ASV export-import d.o.o., 11118 Beograd, Srbija
  • Dr Branislav Bošković, vanredni profesor Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd
Ključne reči: deregulacija, železnice SAD, efekti, dinamika procesa

Apstrakt

Proces restrukturiranja evropskih železnica, po modelu koji je označen kao „evropski“, započet je još 1991. godine. Prošlo je 25 godina, a još nije jasno postojanje efekata ovog procesa. Sličan proces restrukturiranja železnica SAD, označen kao „proces deregulacije“,  započet je mnogo ranije (1980), te se nameće pitanje i potreba za istraživanjem iskustava SAD u pogledu vremenske distance pojavljivanja efekata, a zatim i tumačenja očekivanih efekata kod strukturnih promena u Evropi. Implementacija jednog koncepta restrukturiranja železnice je veoma dug proces gde se na kraju postavlja pitanje koliki je zaista uticaj samog procesa restrukturiranja, a koliko ostalih faktora koji su nastajali i uticali na ceo proces tokom svih godina. U radu su diskutovana pitanja u pogledu  trajanja procesa restrukturiranja, kada se mogu pojaviti njegovi efekti i stvarni uticaj sprovedenih mera na efekte u kontekstu ukupnih promena na primeru procesa deregulacije železničkog sektora SAD.

Objavljeno
2019-11-09
Kako citirati
Popović, J., & Bošković, B. (2019). KADA OČEKIVATI EFEKTE RESTRUKTURIRANJA ŽELEZNICA: ISKUSTVO SAD. Železnice, 2018(2), 117-123. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/52
Sekcija
Članci