SIMULACIJA KRETANJA VOZOVA U SLUČAJU IZGRADNJE DVOKOLOSEČNE PRUGE NA RELACIJI RESNIK – VALJEVO

  • Mira Milutinović, Mast. inž. saobr. Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, 11010 Beograd, Srbija
  • Dr Sanjin Milinković, vanredni profesor Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, 11010 Beograd, Srbija
  • Dr Slavko Vesković, redovni profesor Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, 11010 Beograd, Srbija
Ključne reči: železnički saobraćaj, simulacija, Open Track, vozna vremena

Apstrakt

Zbog sve veće potrebe da se manji gradovi „približe” metropolama, javlja se dobra osnova za razvoj kako prigradskog, tako i regionalnog železničkog saobraćaja. Železnica raspolaže velikim kapacitetom transporta što je poželjno naročito u periodu vršnih časova. Takođe, poznato je da važi za jedan od najbezbednijih vidova transporta dok istovremeno svojim putnicima pruža odličan komfor uz relativno niske cene prevoza. Da bi železnica mogla da parira konkurentnom drumskom transportu, kada je reč o prevozu putnika na prigradskom ili regionalnom nivou, neophodno je, pre svega, povećati frekventnost polazaka na određenim linijama. Veća frekventnost polazaka zahteva veću propusnu moć pruge. Jedan od načina povećanja propusne moći pruge jeste izgradnja dvokolosečne trase. U ovom dokumentu biće predstavljen izrađeni model za simulaciju kretanja vozova u slučaju izgradnje dvokolosečne pruge na relaciji Resnik - Valjevo, primenom softverskog paketa Open Track. Cilj je da se simulacijom proračunaju vremena vožnje vozova na ovoj deonici nakon rekonstrukcije trase i uporede podaci sa modelom jednokolosečne trase. Prilikom izrade modela, korišćeni su detaljni podaci o infrastrukturi, kao i elektromotornoj garnituri koja saobraća na ovoj relaciji kako bi se dobili verodostojni podaci koji su bliski realnim.

Objavljeno
2020-06-09
Kako citirati
Milutinović, M., Milinković, S., & Vesković, S. (2020). SIMULACIJA KRETANJA VOZOVA U SLUČAJU IZGRADNJE DVOKOLOSEČNE PRUGE NA RELACIJI RESNIK – VALJEVO. Železnice, 2018(2), 69 - 77. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/54
Sekcija
Članci