NEFORMALNA KOMUNIKACIJA I KONFLIKTI, PRIMER „SRBIJA KARGO” A.D.

  • Maja Simić, inž. org. Visoka škola strukovnih studija za IT, Beograd, Savski nasip 7
  • Dr Milena Ilić, dipl. ekon, doc. struk. st. Visoka škola strukovnih studija za IT, Beograd, Savski nasip 7
Ključne reči: komunikacija, neformalna komunikacija, konflikti, organizacija, železnički sektor

Apstrakt

Komunikacija je značajna za opstanak celokupnog društva. U poslovnim organizacijama srećemo formalnu i neformalnu, kao i verbalnu i neverbalnu komunikaciju. Formalna ima svoje tokove i metodologiju, dok neformalna u potpunosti ima zasebne kanale i metodologiju. Iako je formalna komunikacija preduslov uspeha i opstanka poslovne organizacije, neosporna je uloga neformalne komunikacije u održavanju dobre organizacione klime i upravljanju konfliktima. Rad se bavi upravo takvom, neformalnom komunikacijom i njenom ulogom u suzbijanju konflikata, te ukoliko do njih dođe njenom ulogom u upravljanju konfliktima. Time se definiše širi predmet istraživanja. Predmet istraživanja rada odnosi se, takođe, na analizu uloge neformalne komunikacije u rešavanju konflikata u preduzeću „Srbija Kargo” a.d.

Objavljeno
2020-07-18
Kako citirati
Simić, M., & Ilić, M. (2020). NEFORMALNA KOMUNIKACIJA I KONFLIKTI, PRIMER „SRBIJA KARGO” A.D. Železnice, 2019(1), 14-28. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/58
Sekcija
Članci