UTVRÐIVANJE EFEKTA RADA OPERATERA KORIŠĆENJEM APLIKACIJE „EFEKAT SK”

  • Srđan Manić, dipl. inž. saobr. Srbija Kargo, Beograd, Nemanjina 6
Ključne reči: aplikacija, operater, efekat SK, stvarni red vožnje, pristup

Apstrakt

Poznato je da uslovi savremenog poslovanja nameću razvoj i implementaciju savremenih informacionih sistema za upravljanje procesima u kompleksnim železničkim sistemima i podsistemima. Treba istaći da primena informacionih sistema na železnici ima dugu tradiciju. Železničke kompanije koriste informacione sisteme i specijalizovane softvere različitih namena bilo kao komercijalne dostupne na tržištu, bilo kao sopstvene razvijene aplikacije. Aplikacija „Efekat” razvijena je za utvrđivanje parametara i pokazatelja rada koji mogu da se iskoriste za različite analize poslovanja, a naročito za utvrđivanje efektivnosti i efikasnosti poslovanja železničkog operatera za prevoz robe „Srbija Kargo” a.d. Izjavom o mreži definisane su usluge koje operater plaća „Infrastrukturi železnice Srbije“ a.d. Principi naplate bazirani su na pokazateljima koji se dobijaju iz „Efekta”. Aplikacija je napravljena na osnovu stručne literature vezane za „Efekat rada” u železničkom saobraćaju.

Objavljeno
2020-10-29
Kako citirati
Manić, S. (2020). UTVRÐIVANJE EFEKTA RADA OPERATERA KORIŠĆENJEM APLIKACIJE „EFEKAT SK”. Železnice, 2019(2), 88-99. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/65
Sekcija
Članci