SPECIFIČNOSTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U INFORMACIONIM TEHNOLOGIJAMA: PRIMER MALOG PREDUZEĆA

  • Stefan Dašić, str. inž. inf. teh Visoka škola strukovnih studija za IT, Beograd, Savski nasip 7
  • Dr Milena Ilić, dipl. ekon, doc. struk. st. Visoka škola strukovnih studija za IT, Beograd, Savski nasip 7
Ključne reči: informacione tehnologije, mala preduzeća, zaposleni, menadžment ljudskih resursa

Apstrakt

Ukoliko se menadžment ljudskih resursa posmatra kao naučna disciplina, a potom i kao upravlјačka funkcija praveći paralelu između različitih poslovnih delatnosti, mogu se uočiti određene zakonitosti. Te zakonitosti se ogledaju u sličnosti faza upravljanja ljudskim resursima (prakse u većini delatnosti i određenim odstupanjima u drugima). Odstupanja se javljaju u oblasti informacionih tehnologija – upravo je pretpostavka (hipoteza) koja se testira u radu. Rad kroz sekundarno i primarno istraživanje pokušava da uoči razlike između upravljanja ljudskim resursima u obliku i obimu koji je uobičajen u domaćoj i stranoj praksi većine poslovnih delatnosti i praksi u IT preduzećima (širi predmet istraživanja), pogotovo malim IT preduzećima, kakvo je i ono koje se proučava u ovom radu (uži predmet istraživanja). Mala IT preduzeća koja razvijaju i implementiraju različita softverska i druga IT rešenja, značajni su partneri (dobavljači) srednjih i velikih preduzeća i sistema, te je njihov značaj za privredu velik. Otud interesovanje autora upravo za mala IT preduzeća i način organizovanja funkcije, kao i za prakse upravljanja ljudskim resursima u njima.

Objavljeno
2020-10-29
Kako citirati
Dašić, S., & Ilić, M. (2020). SPECIFIČNOSTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U INFORMACIONIM TEHNOLOGIJAMA: PRIMER MALOG PREDUZEĆA. Železnice, 2019(2), 100-114. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/66
Sekcija
Članci