MREŽNE SKRETNICE U SKLOPU INTRANET MREŽE NA ŽELJEZNICAMA REPUBLIKE SRPSKE

  • Saša Cvijanović, dipl. inž. elektr Željeznice Republike Srpske, Doboj, Svetog Save 71, Bosna i Hercegovina
  • Dr Zoran Avramović, vanredni profesor Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, 11010 Beograd, Srbija
Ključne reči: Željeznice Republike Srpske, skretnica, intranet računarska mreža, mrežni čvorovi, ekonomska opravdanost

Apstrakt

U radu je predstavljena poslovna intranet mreža na Željeznici Republike Srpske (u daljem tekstu ŽRS) sa mrežnim skretnicama. U nastavku su prikazani administracija i pristup mrežnim skretnicama sa udaljenog mjesta u sklopu intranet mreže ŽRS. Prikazani sistem omogućava praćenje i administraciju mrežne opreme na bezbjedan i siguran način preko SSH i telnet protokola. Dobro organizovanom mrežnom infrastrukturom i kvalitetnom mrežnom opremom, mreža postaje siguran i nezaobilazan način prenosa saobraćajnih, organizacionih i dijagnostičkih podataka i informacija. S obzirom na to da su poslovi željeznice organizovani po saobraćajnim čvorovima, tako je i računarska mrežna infrastruktura projektovana. Tako je nekoliko stotina korisnika intraneta na ŽRS povezano na više desetina mrežnih skretnica, na četiri mjesta: u Doboju, u Banjoj Luci, u Prijedoru i u Novom Gradu. Pored svih ovih korisnika, ima i određen broj mrežnih štampača i multifunkcionalnih uređaja koji su, takođe, preko mrežnih skretnica spojeni na intranet. Analiza ekonomske opravdanosti ovako projektovanog i realizovanog sistema pokazala je velike uštede.

Objavljeno
2020-10-29
Kako citirati
Cvijanović, S., & Avramović, Z. (2020). MREŽNE SKRETNICE U SKLOPU INTRANET MREŽE NA ŽELJEZNICAMA REPUBLIKE SRPSKE. Železnice, 2019(2), 126-132. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/68
Sekcija
Članci