RAILML STANDARD ZA RAZMENU PODATAKA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

  • Miloš Ostojić, dipl. inž. saobr. Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd, Srbija
Ključne reči: RailML protokol, železnički saobraćaj, razmena podataka, železničke IT aplikacije

Apstrakt

RailML je format razmene podataka koji je razvio evropski konzorcijum železničkih kompanija, akademskih institucija i konsultantskih firmi zbog nedostataka i neefikasnog načina povezivanja različitih železničkih IT aplikacija. Njegov glavni cilj je da omogući heterogenim železničkim aplikacijama da međusobno komuniciraju i razmenjuju ulazne i izlazne podatke. Zbog složenosti podataka o železnici i mnogih sintaktičkih razlika među železnicama, softver koji koristi železnički format mora da bude sertifikovan što dalje obezbeđuje kvalitet RailML interfejsa. RailML protokol formiran je da poboljša razmenu podataka između železničkih informacionih tehnologija. Od 2002. god. RailML razvija se i unapređuje. Primenjuje se za kreiranje i primenu sistematskih XML orijentisanih rešenja razmene podataka između železničkih aplikacija. RailML jezik, na primer, daje univerzalno primenljive formate razmene podataka između vlasnika infrastrukture i raznih operatera, ali i omogućava dalji napredak primene neophodnih IT rešenja na železnici.

Objavljeno
2021-10-09
Kako citirati
Ostojić, M. (2021). RAILML STANDARD ZA RAZMENU PODATAKA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU. Železnice, 2020(2), 75-90. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/78
Sekcija
Članci