STVARANJE PREPOZNATLJIVOSTI BRENDA METODOM UPRAVLJANJA PROJEKTIMA, PRIMER: COUNTRY CLUB ZDRAVKOVAC I ŠARGANSKA OSMICA

  • Marko Subotić, struk. mast. inform. HYCU d.o.o. (Comtrade), Savski nasip 7, Novi Beograd, Srbija
Ključne reči: upravljanje projektima, projektna povelja, brend, ruralni turizam, železnički turizam

Apstrakt

Formulacija problema istraživanja podrazumeva identifikovanje specifičnih tema zbog kojih se sprovodi istraživanje. Country Club Zdravkovac, iz Jermenovaca, predstavlja porodično preduzeće (eng. family run), turistički koncept, u okviru vida turizma koji se zove seoski odnosno ruralni. U cilju rešavanja egzistencije porodičnog biznisa upotrebom metodologije upravljanja projektima, napravljen je predlog stvaranja prepoznatljivosti brenda usled pretpostavke da brend nije dovoljno pozicioniran u svesti potrošača, pa je sastavni deo rada projektna povelja. Pored toga, širi predmet istraživanja bavi se i prepoznatljivošću brendova u turizmu, sa posebnim osvrtom i na železnički turizam.

Objavljeno
2021-10-09
Kako citirati
Subotić, M. (2021). STVARANJE PREPOZNATLJIVOSTI BRENDA METODOM UPRAVLJANJA PROJEKTIMA, PRIMER: COUNTRY CLUB ZDRAVKOVAC I ŠARGANSKA OSMICA. Železnice, 2020(2), 105-121. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/80
Sekcija
Članci