UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA, DOBRE PRAKSE I ISKUSTVA ZAPOSLENIH U BEOGRADU

  • Gordana Stanić, struk. inž. inf. teh. i sist. Visoka škola strukovnih studija za IT, Savski nasip 7, Beograd, Srbija
Ključne reči: upravljanje ljudskim resursima, organizacija, okruženje, procesi, poslovna funkcija

Apstrakt

Uspeh svake organizacije baziran je na njenim resursima. Danas najznačajniju ulogu za svaku organizaciju imaju upravo ljudski resursi, pa je uloga menadžmenta ljudskih resursa veoma važna, a bez poslovne fukcije upravljanja ljudskim resursima ne bi bilo moguće sporvoditi neophodne aktivnosti koje su značajne za uspeh svake organizacije. Osnove aktivnosti (procesi) upravljanja ljudskim resursima su: planiranje ljudskih resursa, regrutovanje, selekcija, socijalizacija, obuka i razvoj, merenje performansi, kompenzacija i otpuštanje, sindikalno organizovanje, odnosno radni odnosi, i nezaobilazno bezbednost i zdravlje na radu. Upravo su ovi procesi i sama funkcija upravljanja ljudskim resursima predmet istraživanja ovog rada.

Objavljeno
2021-10-09
Kako citirati
Stanić, G. (2021). UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA, DOBRE PRAKSE I ISKUSTVA ZAPOSLENIH U BEOGRADU. Železnice, 2020(2), 139-150. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/82
Sekcija
Članci