MIKROSIMULACIONI MODELI U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU

  • Milica Laketić, dipl. inž. saobr. Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd, Srbija
  • Dr Sanjin Milinković, vanredni profesor Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd, Srbija
Ključne reči: mikrosimulacije, željeznički saobraćaj, modeliranje saobraćaja

Apstrakt

Upotreba mikrosimulacija u željezničkom saobraćaju već neko vrijeme predstavlja osnovni korak pri razmatranju kapaciteta, uvidu u infrastrukturne projekte i pri analizi voznih sredstava i infrastrukture. Mikrosimulacioni modeli se zasnivaju na modeliranju interakcije infrastrukture i vozila, a u skladu sa pretpostavljenim planom saobraćaja (npr. redom vožnje ili planom manevre). RailSys omogućava realistično modeliranje sistema saobraćaja vozova i na taj način pomaže pri donošenju odluka na operativnom ili nekom drugom nivou odlučivanja. OpenTrack je program za simulaciju saobraćaja: vozova velike brzine, putničkih i teretnih vozova, planinske željeznice, lakih šinskih sistema i sl. Odlikuje se velikom preciznošću i služi kao pomoć pri planiranju i praćenju saobraćaja. Trenissimo, deo paketa TRENOlab, koristi se za simulaciju saobraćaja, ali uz to omogućava modeliranje ponašanja mašinovođe i dispečera. Mikrosimulacije ulaze u srž saobraćajnih procesa i inženjerima daju podatke koji su lako upotrebljivi i pogodni za dalju analizu, pomoć u donošenju odluka ili optimizaciju sistema.

Objavljeno
2022-03-30
Kako citirati
Laketić, M., & Milinković, S. (2022). MIKROSIMULACIONI MODELI U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU. Železnice, 2021(2), 66-46. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/94
Sekcija
Članci