SAVREMENO ODRŽAVANJE SKRETNICA ŽELEZNIČKIH PRUGA

  • Filip Pešić, Mast. inž. maš. Univerzitet u Nišu - Mašinski fakultet, Niš, Aleksandra Medvedeva 14
  • Dr Dušan Stamenković, redovni profesor Univerzitet u Nišu - Mašinski fakultet, Niš, Aleksandra Medvedeva 14
Ključne reči: šina, kvar, defekt, održavanje, železnička skretnica, pregled

Apstrakt

Skretnice su deo železničke pruge koji je posebno značajan sa aspekta bezbednosti saobraćaja i zbog toga se održavanju skretnica posvećuje velika pažnja. Za efikasno održavanje važan je pouzdan monitoring stanja kako bi se utvrdili defekti u ranoj fazi. U radu je dat prikaz osnovnih defekata kod skretnica i opisani su postupci kojima oni mogu da se detektuju. Savremeni postupci dijagnostike defekata skretnica obuhvataju vizuelni pregled, geometrijska merenja i postupke za utvrđivanje dubinskih defekata ispitivanjem ultrazvukom i vrtložnim strujama. U poslednje vreme razvijaju se dijagnostički sistemi koji se ugrađuju u železnička vozila, koja su uključena u redovni saobraćaj i tako se može obezbediti kontinuirani monitoring stanja skretnica.

Objavljeno
2022-03-31
Kako citirati
Pešić, F., & Stamenković, D. (2022). SAVREMENO ODRŽAVANJE SKRETNICA ŽELEZNIČKIH PRUGA. Železnice, 2021(2), 77-88. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/95
Sekcija
Članci