MERE ZA UBLAŽAVANJE UTICAJA ŽELEZNIČKOG TRANSPORTA NA ŽIVOTNU SREDINU

  • Anica Stojićević, master. inž. saobr. Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd, Srbija
  • Dr Sanjin Milinković, vanredni profesor Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd, Srbija
Ključne reči: uticaj železnice, životna sredina, mere za ublažavanje efekata železnice, ekološko održivi transport

Apstrakt

Transport ima veoma važnu ulogu u društvenom i ekonomskom funkcionisanju, dok efikasan transportni sistem predstavlja potrebu i prioritet današnjice. Međutim, iako ima brojne koristi, većina transportnih aktivnosti, uključujući i železnički transport, nosi sa sobom u određenoj meri  i negativne efekte. Stoga, cilj ovog rada je da se predstave glavni uticaji železničkog transporta na životnu sredinu sa ciljem da se sagledaju nedostaci i prednosti koje železnica poseduje sa aspekta zaštite i očuvanja životne sredine. Zato su u ovom radu razmatrani neki od kritičnih aspekata železnice po životnu sredinu i predstavljen niz mera i rešenja koji se mogu primeniti u cilju zaštite životne sredine i ublažavanja negativnih efekata železnice, pogotovo sa aspekta daljeg razvoja železničke infrastrukture i predviđenog daljeg porasta obima železničkog saobraćaja u narednom periodu.

Objavljeno
2022-03-31
Kako citirati
Stojićević, A., & Milinković, S. (2022). MERE ZA UBLAŽAVANJE UTICAJA ŽELEZNIČKOG TRANSPORTA NA ŽIVOTNU SREDINU. Železnice, 2021(2), 99-113. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/97
Sekcija
Članci