[1]
Stojićević, A. и Milinković, S. 2021. SIGURNOST KAO PARAMETAR KVALITETA U ŽELEZNIČKOM PUTNIČKOM SAOBRAĆAJU. Železnice. 2020, 2 (Окт. 2021), 91-104.