(1)
Žarković, V. SPOROVOZNE ŽELEZNICE AMERIKE. Železnice 2021, 2020, 68-70.