(1)
Stojićević, A.; Milinković, S. SIGURNOST KAO PARAMETAR KVALITETA U ŽELEZNIČKOM PUTNIČKOM SAOBRAĆAJU. Železnice 2021, 2020, 91-104.