STOJIĆEVIĆ, A.; MILINKOVIĆ, S. SIGURNOST KAO PARAMETAR KVALITETA U ŽELEZNIČKOM PUTNIČKOM SAOBRAĆAJU. Železnice, v. 2020, n. 2, p. 91-104, 9 Окт. 2021.