Stojićević, Anica, и Sanjin Milinković. 2021. „SIGURNOST KAO PARAMETAR KVALITETA U ŽELEZNIČKOM PUTNIČKOM SAOBRAĆAJU“. Železnice 2020 (2), 91-104. https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/79.