[1]
A. Stojićević и S. Milinković, „SIGURNOST KAO PARAMETAR KVALITETA U ŽELEZNIČKOM PUTNIČKOM SAOBRAĆAJU“, Železnice, том 2020, изд. 2, стр. 91-104, Окт. 2021.