JDC - INFORMACIONO UPRAVLJAČKI KOMPLEKS UPRAVLJANJA SAOBRAĆAJEM

  • Dragana Cvejić, Struk. inž. inf. teh. i sist. Infrastruktura železnice Srbije, Nemanjina 6, Beograd, Srbija
Ključne reči: JDC, centralno upravljanje, sigurno-sigurnosni uređaji, zahtevi za JDC, faze

Apstrakt

Potpisivanjem Ugovora o osnivanju i izgradnji Jedinstvenog dispečerskog centra (JDC) za upravljanje saobraćajem vozova u Republici Srbiji početkom 2019. godine stekli su se uslovi za realizaciju projekta, koji svojim značajem objedinjuje sve aktuelne projekte koji su u toku na mreži Infrastrukture železnice Srbije (IŽS). Zaposleni u IŽS mobilisali su sve resurse da realizuju ovaj kapitalni infrastrukturni projekat. U svrhu predprojektnih istraživanja sastavljeni su timovi čiji je zadatak da analiziraju postojeću tehničku dokumentaciju, definišu koliko pruga može da se uključi u centar i daju predloge na koji način je to izvodljivo. S obzirom na specifičnost i raznovrsnost opreme signalizacije, telekomunikacija, kao i specifičnom vođenju železničkog saobraćaja, koji se razlikuje od svih drugih železničkih uprava, definisanje parametra po kojim će se dalje razvijati, graditi i dograđivati novi sistemi, kao i rukovođenje ovim jedinstvenim projektom je veliki izazov. Predmet istraživanja u ovom radu odnosi se na sagledavanje faza , odnosno na koji način optimalno uključiti sve pruge kojima upravlja Infrastruktura železnice Srbije, kroz minimalne zahteve koje moraju da ispunjavaju za uvođenje JDC.

Objavljeno
2022-07-22
Kako citirati
Cvejić, D. (2022). JDC - INFORMACIONO UPRAVLJAČKI KOMPLEKS UPRAVLJANJA SAOBRAĆAJEM. Železnice, 2022(1), 23-31. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/101
Sekcija
Članci