PREDLOG INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE MREŽE NA PRUZI BEOGRAD-NOVI SAD-SUBOTICA

  • Marina Rašković, Struk. inž. inf. teh. i sist. Infrastruktura železnice Srbije, Nemanjina 6, Beograd, Srbija
Ključne reči: informaciono komunikaciona mreža, železnica, MPLS mreža za prenos podataka

Apstrakt

Za povećanje efikasnosti poslovanja Infrastrukture Železnica Srbije (IŽS) u savremenim uslovima, neophodno je korišćenje savremenih informaciono - komunikacionih sistema, koji obezbeđuju pristup i razmenu poslovnih informacija sa bilo kog mesta u bilo kom trenutku. Imajući u vidu da modernizacija železnice predstavlja dugotrajan proces, neophodno je voditi računa o tehničko -tehnološkom razvoju i usvajanju savremenih informaciono - komunikacionih sistema, koji u velikoj meri utiču na obezbeđenje neophodnih servisa karakterističnih za savremene železnice. Potrebno je planiranje  savremenih i proverenih sistema, koji su u prvom redu konstruisani za primenu u telekomunikacionim mrežama železnica i zasnovani na novim tehnologijama i platformama, s tim da omogućavaju integraciju sa postojećim sistemima tamo gde je to neophodno. Uzimajući u obzir potrebne kapacitete u transportnoj mreži, koja predstavlja platformu za pojedinačne podsisteme, može se doći do rešenja za informaciono - komunikacionu mrežu železnice baziranu na MPLS (Multi Protocol Label Switching) tehnologiji, na prugama za velike brzine.

Objavljeno
2022-07-25
Kako citirati
Rašković, M. (2022). PREDLOG INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE MREŽE NA PRUZI BEOGRAD-NOVI SAD-SUBOTICA. Železnice, 2022(1), 32-40. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/102
Sekcija
Članci