PREGLED POSTUPKA I AKTUELNOG STANJA PROCESA RESTRUKTURIRANЈA ŽELEZNIČKOG SISTEMA SRBIJE

  • Marina Šulejić, dipl. inž. saobr. Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd, Srbija
  • Dr Norbert Pavlović, vanredni profesor Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd, Srbija
Ključne reči: restrukturiranje, železnički prevoznik, upravljač infrastrukture, prevozna usluga, pristup infrastrukturi

Apstrakt

Potencijalni budući prevoznik, koji ima želju da se aktivira i da započne poslovanje na tržištu prevoza robe železnicom i pored kapitala koji mu je neophodan za nabavku odgovarajućih sredstava za rad, mora da poznaje proceduru za dobijanje odgovarajućih sertifikata i dozvola za obavljanje prevozne usluge na mreži pruga Upravljača infrastrukture. Procedura može biti komplikovana i teško razumljiva, što često dovodi do nepotrebnog produžavanja postupka dobijanja sertifikata, gubljenja vremena i odlaganja početka obavljanja prevozne usluge. Cilj ovog rada je da se bliže objasni postupak i procedura dobijanja ovakvog sertifikata, kao i da se da objašnjenje pojedinih koraka kroz analizu Zakona i podzakonskih akata kojima je ova oblast privrede pokrivena.

Objavljeno
2022-07-25
Kako citirati
Šulejić, M., & Pavlović, N. (2022). PREGLED POSTUPKA I AKTUELNOG STANJA PROCESA RESTRUKTURIRANЈA ŽELEZNIČKOG SISTEMA SRBIJE. Železnice, 2022(1), 41-49. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/103
Sekcija
Članci