BEZBEDNOST NA PUTNO-PRUŽNIM PRELAZIMA KOMPARATIVNA ANALIZA IZMEĐU SRBIJE I HRVATSKE

  • Dr Norbert Pavlović, vanredni profesor Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd
  • Dr Martin Starčević, docent Sveučilište u Zagrebu – Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, Vukelićeva 4
  • Dr Ivan Belošević, vanredni profesor Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd
  • Dr Mladen Nikšić, vanredni profesor Sveučilište u Zagrebu – Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, Vukelićeva 4
Ključne reči: putno-pružni prelazi, bezbednost, komparativna analiza, mere poboljšanja, nesreća

Apstrakt

Putno-pružni prelazi su mesta povećanog bezbednosnog rizika, kako sa aspekta železničkog saobraćaja, tako i sa aspekta drumskog saobraćaja. Nesreće na putno-pružnim prelazima, po pravilu, završavaju se smrtnim posledicama i velikom materijalnom štetom. Sve značajne statistike nesreća ukazuju da, u gotovo 95 % svih nesreća na putnim prelazima, odgovornost pada na učesnike u drumskom saobraćaju (vozači motornih vozila, biciklisti i pešaci) koji se nisu pridržavali saobraćajnih propisa. Iz tog razloga putno-pružni prelazi moraju biti propisno osigurani. U ovom radu je prikazano trenutno stanje bezbednosti na putno-pružnim prelazima na prugama Republike Srbije i Republike Hrvatske, te napravljena komparativna analiza kako bi se predložile moguće mere poboljšanja bezbednosti na putno-pružnim prelazima.

Objavljeno
2023-02-23
Kako citirati
Pavlović, N., Starčević, M., Belošević, I., & Nikšić, M. (2023). BEZBEDNOST NA PUTNO-PRUŽNIM PRELAZIMA KOMPARATIVNA ANALIZA IZMEĐU SRBIJE I HRVATSKE. Železnice, 2022(2), 57-67. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/106
Sekcija
Članci