PROCES SELEKCIJE I REGRUTOVANJA ZAPOSLENIH U ALTA BANCI

  • Marija Brkić, struk. inž. inf. teh. i sist. ITS, Zemun, Cara Dušana 34
  • Dr Snježana Torbica Prvulj, prof. struk. st. ITS, Zemun, Cara Dušana 34
  • Dr Vladimir Vuković, prof. struk. st. ITS, Zemun, Cara Dušana 34
Ključne reči: selekcija zaposlenih, upravljanje ljudskim resursima, zaposleni

Apstrakt

Da bi se ostvarili dobri rezultati u poslovanju i da bi firma bila uspešna na tržištu, neophodna je „povoljna klima” kako među zaposlenima i nadređenima, tako i u podsticaju da se ulaže u menadžment ljudskih resursa, kako bi ovaj posao obavljali pravi stručnjaci koji znaju da procene svakog kandidata na pravi način - da li može dovoljno da doprinese organizaciji u kojoj radi. Zato proces selekcije i regrutovanja predstavlja veoma bitan korak u procesu izbora pravog kandidata. Da bi se odradio na pravi način i bio uspešan, neophodno je da menadžer zna tačan profil kandidata sa svim osobinama i kvalitetima koje treba da poseduje za određenu poziciju. Da bi HR (Human Resource) menadžment organizacije poslovao u pravom smeru, s obzirom na to da je okruženje svake organizacije veoma konkurentno, neophodno je da taj posao obavljaju obrazovani ljudi sa vizijom kojom će znati da organizuju radni proces na pravi način.

Objavljeno
2023-02-23
Kako citirati
Brkić, M., Torbica Prvulj, S., & Vuković, V. (2023). PROCES SELEKCIJE I REGRUTOVANJA ZAPOSLENIH U ALTA BANCI. Železnice, 2022(2), 68-76. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/108
Sekcija
Članci