ISTRAŽIVANJE KONCEPTA OTPORNOSTI I NJEGOVE PRIMENE NA ŽELEZNIČKOM TRANSPORTNOM TRŽIŠTU

  • Tihomir Subotić, dipl. inž. saobr. Univerzitet u Istočnom Sarajevu - Saobraćajni fakultet, Doboj, Vojvode Mišića 52
  • Dr Branislav Bošković, redovni profesor Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd
Ključne reči: otpornost, železnica, tržište, restrukturiranje, kvantifikacija, rizik, liberalizacija

Apstrakt

U savremenim poslovnim sistemima velika pažnja se posvećuje održavanju stanja optimalnog funkcionisanja u uslovima poremećaja. Potreba za održavanjem sistema tokom poremećaja na pozitivno funkcionalnom nivou izrodila je relativno novi koncept pod nazivom otpornost (resilience). Koncept otpornosti uz rame sa tradicionalnim konceptom upravljanja rizikom predstavljaće neizostavni deo funkcionalnog okvira svakog inženjerskog, organizacionog i ekonomskog sistema. Rad je posvećen istraživanju koncepta otpornosti i njegove primene na železnici, sa posebnim osvrtom na mogućnost njegove primene kod železničkog prevoznika u uslovima otvorenog transportnog tržišta. Rezultati istraživanja se ogledaju u prikazu teorijske osnove koncepta otpornosti iz različitih oblasti, predstavljanju glavnih razlika koncepta otpornosti u odnosu na koncept rizika, predstavljanju kvantitativnih modela za iskazivanje otpornosti u različitim oblastima, istraživanju primene koncepta na železnici i mogućnosti njegove primene u uslovima otvorenog železničkog transportnog tržišta.

Objavljeno
2023-02-23
Kako citirati
Subotić, T., & Bošković, B. (2023). ISTRAŽIVANJE KONCEPTA OTPORNOSTI I NJEGOVE PRIMENE NA ŽELEZNIČKOM TRANSPORTNOM TRŽIŠTU. Železnice, 2022(2), 89-101. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/110
Sekcija
Članci