VUČNO/ENERGETSKI PRORAČUNI U OPENTREKU

  • Dr Aleksandar Radosavljević, dipl. inž, maš. Saobraćajni institut CIP, Nemanjina 6, Beograd
Ključne reči: vozno sredstvo, Opentrack, otpor kretanja, vučna sila, energija

Apstrakt

U radu su prikazane mogućnosti vučno-energetskih proračuna u programskom paketu OpenTrack u zavisnosti od serije vučnih vozila. Dat je prikaz mogućih varijanti otpora kretanja voznih sredstava i mogućnosti prikaza vučnog dijagrama. Ukratko je prikazan istorijat vučno-energetskih proračuna na Železnicama Srbije i značaj poznavanja vučno-energetskih programskih paketa. Prikazan je programski paket OpenTrack sa stanovišta voznih sredstava i dat je kratak prikaz rezultata simulacije. Na kraju, analizirana je mogućnost primene programskog paketa OpenTrack na prugama Železnica Srbije kako kod postojećih operatera, tako i kod budućih koji će se pojaviti širenjem interoperabilnosti i na ovim prostorima.

Objavljeno
2019-08-26
Kako citirati
Radosavljević, A. (2019). VUČNO/ENERGETSKI PRORAČUNI U OPENTREKU. Železnice, 2017(2), 105-114. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/26
Sekcija
Članci