MODELIRANJE TEHNOLOGIJE OBRADE VOZOVA U ŽELEZNIČKOJ TERETNOJ STANICI: PRIMER STANICA ŠID

  • Dr Gordan Stojić, vanredni profesor Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad, 21000, Srbija
  • Jovana Marjanović, mast. inž. saobr. Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad, 21000, Srbija
Ključne reči: tehnologija obrade vozova, pogranična stanica, informacioni sistem, teorija masovnog opsluživanja, troškovi

Apstrakt

Železnička stanica Šid predstavlja važnu tačku na Koridoru X preko koje tranzitira veliki deo međunarodnog robnog železničkog saobraćaja. Znatno manji udeo ima putnički saobraćaj. Zbog toga veoma važno je da tehnološki proces rada stanice bude usklađen sa uslovima rada, koji nastaju u praksi.

Usavršavanje prevoznog procesa i razvoj železničkog saobraćaja nezamislivi su bez optimizacije, a optimizacija  nezamisliva je bez modeliranja. Ovaj rad  prvenstveno se bazira na analizi rada pogranične stanice u teretnom saobraćaju, modeliranju tehnologije i  optimizaciji ukupnih troškova obrade teretnih vozova. Predloženi model testiran je na primeru železničke stanice Šid.

Za smanjenje vremena zadržavanja vozova u pograničnim stanicama pretpostavljeno je uvođenje novog informacionog sistema.

Objavljeno
2019-11-08
Kako citirati
Stojić, G., & Marjanović, J. (2019). MODELIRANJE TEHNOLOGIJE OBRADE VOZOVA U ŽELEZNIČKOJ TERETNOJ STANICI: PRIMER STANICA ŠID. Železnice, 2018(2), 93-107. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/50
Sekcija
Članci