OBUKA I RAZVOJ ZAPOSLENIH U ŽELEZNIČKOM SEKTORU SRBIJE - TRENUTNO STANJE, BENČMARKING I NOVA REŠENJA

  • Miroslav Stojčić, dipl. inž. saobr. Železnice Srbije ad, Nemanjina 6, Beograd, 11000, Srbija
  • Nenad Kecman, dipl. inž. saobr. Železnice Srbije ad, Nemanjina 6, Beograd, 11000, Srbija
  • Mr Željko Valentić, dipl. politik. Penzioner, Snežane Hrepevnik 38, Beograd, Srbija
  • Dr Milena Ilić, docent Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije, ITS – Beograd, Comtrade Technology Center, Savski nasip 7, Novi Beograd, Srbija
Ključne reči: menadžment ljudskih resursa, obuka, razvoj, železnički sektor

Apstrakt

Obuka i razvoj zaposlenih predstavljaju važne faze menadžmenta ljudskih resursa, kroz koje organizacije ostvaruju tripartitnu ulogu u okviru funkcije upravljanja ljudskim resursima. Prva uloga tiče se ostvarivanja ciljeva same organizacije i stvaranja neophodnih preduslova i realizacije potrebnih aktivnosti uz pomoć najvažnijeg organizacionog resursa. Druga uloga odnosi se na ostvarivanje brige o zaposlenima, kroz valorizaciju njihovog postojanja i značaja kroz, pre svega, bolju  socijalizaciju i orijentaciju, a potom i druge aspekte rada, kao i pomoć da unaprede svoje znanje i veštine, držeći ih na optimalnom nivou. Treća uloga tiče se ostvarivanja ciljeva društva odnosno eksternog okruženja koji od železničkog sektora učekuje kvalitetnu uslugu, uz niske cene, povećanu bezbednost i dostupnost.

Posmatrajući železnički sektor Srbije, ali i ugoistočne Evrope, primećuje se napor političkih struktura i menadžmenta odnosnih preduzeća da reše nagomilane istorijske probleme u pogledu revitalizacije infrastrukture, modernizacije voznih sredstava, dugovanja, potraživanja, smanjivanja obima poslovanja i broja zaposlenih, potom nerešenih imovinskih odnosa, nedovoljnog ulaganja u obuku i razvoj zaposlenih.

Rad razmatra različite modele organizovanja funkcije obuke i razvoja i daje preporuku optimalnog modela, uvažavajući teorijske osnove, praksu drugih organizacija i promišljanja autora, na bazi višedecenijske akumulacije znanja i iskustva iz ove oblasti.

Objavljeno
2019-11-08
Kako citirati
Stojčić, M., Kecman, N., Valentić, Željko, & Ilić, M. (2019). OBUKA I RAZVOJ ZAPOSLENIH U ŽELEZNIČKOM SEKTORU SRBIJE - TRENUTNO STANJE, BENČMARKING I NOVA REŠENJA. Železnice, 2018(2), 108-116. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/51
Sekcija
Članci