VISOKA RASPOLOŽIVOST CENTRALNOG ČVORIŠTA INTRANETA – STUDIJA SLUČAJA ŽELJEZNICA REPUBLIKE SRPSKE

  • Ljubiša Tešanović, dipl. inž. el. Željeznice Republike Srpske, Doboj, Svetog Save 71, Bosna i Hercegovina
  • Zdenko Stevanović, dipl. inž. el. Željeznice Republike Srpske, Doboj, Svetog Save 71, Bosna i Hercegovina
Ključne reči: informacioni sistem, centralno čvorište Intraneta, HSRP, LACP

Apstrakt

Visoka raspoloživost jedan je od obaveznih zahtjeva kod projektovanja i realizacije savremenih informacionih sistema. Centralno čvorište kao bitan segment predstavlјa srž informacionog Sistema preko koga se svi implementirani servisi i aplikacije distribuišu korisniku. U razmatranju ovog tehničkotehnološkog rješenja uzet je kao primjer idejni projekat realizacije centralnog čvorišta Intraneta Želјeznica Republike Srpske. Tehnološko rješenje za realizaciju ovog projekta su redundantni protokoli mrežnog prolaza (HSRP, VRRP, GLBP) i protokoli za agregaciju linkova (LACP i PagP) koji, zajedno sa redundansom mrežnih uređaja drugog i trećeg sloja, pružaju visoku raspoloživost kompletnog informacionog sistema. Ovim obezbjeđujemo da se svi poslovno-tehnološki procesi, koji se u savremenom načinu organizacije, upravlјanja i poslovanja u potpunosti oslanjaju na informacione sisteme, odvijaju nesmetano i bez prekida eksploatišući sve potencijale i prednosti koje ovakav sistem nudi.

Objavljeno
2020-07-19
Kako citirati
Tešanović, L., & Stevanović, Z. (2020). VISOKA RASPOLOŽIVOST CENTRALNOG ČVORIŠTA INTRANETA – STUDIJA SLUČAJA ŽELJEZNICA REPUBLIKE SRPSKE. Železnice, 2019(1), 61-65. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/61
Sekcija
Članci