REGIONALNI PUTNIČKI SAOBRAĆAJ – ISKUSTVA IZ JUŽNOG BANATA

  • Vladan Nikolić, dipl. inž. saobr LogAgent, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 92
  • Dr Sanjin Milinković, vanredni profesor Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, 11010 Beograd, Srbija
  • Dr Slavko Vesković, redovni profesor Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, 11010 Beograd, Srbija
  • Dušan Pavlica, spec. str. inž. saobr Srbija Voz a.d, Beograd, Nemanjina 6
Ključne reči: regionalni putnički saobraćaj, kvalitet usluge, broj putnika

Apstrakt

Rad daje pregled i analizu nekih pokazatelja u regionalnom putničkom saobraćaju na relaciji Beograd – Pančevo – Vršac. Oblast sa važnim geografskim položajem i razvijenom privredom, južni Banat poslednjih decenija nije izuzetak kada je u pitanju smanjivanje ili gašenje putničkog saobraćaja i ukidanje regionalnih pruga. Ovaj trend se u novije vreme menja zahvaljujući investicijama u železničku infrastrukturu i vozna sredstva, kao i promenama u organizaciji saobraćaja. Cilj rada je da sagledamo efekte sprovedenih investicija i uspostavimo primer koji se može primeniti na drugim regionalnim linijama u Republici Srbiji. Na kraju su izneti i predlozi za dalja poboljšanja. U radu su korišćeni podaci iz odgovarajućih evidencija železničkog operatera u periodu od 2012. do 2019. godine.

Objavljeno
2020-10-29
Kako citirati
Nikolić, V., Milinković, S., Vesković, S., & Pavlica, D. (2020). REGIONALNI PUTNIČKI SAOBRAĆAJ – ISKUSTVA IZ JUŽNOG BANATA. Železnice, 2019(2), 115-125. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/67
Sekcija
Članci