ANALIZA KVALITETA ŽELEZNIČKOG PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA U JABLANIČKOM OKRUGU

  • Nikola Tošić, dipl. inž. saobr. Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd, Srbija
  • Dr Sanjin Milinković, vanredni profesor Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd, Srbija
Ključne reči: regionalni putnički saobraćaj, kvalitet usluge, anketa, revitalizacija pruga, zahtevi putnika

Apstrakt

Kvalitetna ponuda železničke usluge u prevozu putnika podrazumeva usaglašavanje zahteva putnika sa stanjem i mogućnostima železničkog prevozioca. Često ponuda železnice ne odgovara na adekvatan način zahtevima korisnika. Iz tog razloga potrebno je analizirati potrebe, stavove i mišljenja putnika kroz periodične ankete zadovoljstva putnika. Kroz anketu putnici iznose svoje stavove o ponuđenoj usluzi, ali i ukazuju koji se delovi ponude mogu unaprediti. U ovom radu predstavljamo anketu na ograničenom broju putnika u Jablaničkom okrugu, sprovedenu za potrebe diplomskog rada, i kroz njenu strukturu i analizu rezultata želimo da ukažemo koji su delovi železničke ponude u putničkom prevozu pozitivno ocenjeni, a koji bi morali da se unaprede.

Objavljeno
2021-03-16
Kako citirati
Tošić, N., & Milinković, S. (2021). ANALIZA KVALITETA ŽELEZNIČKOG PUTNIČKOG SAOBRAĆAJA U JABLANIČKOM OKRUGU. Železnice, 2020(1), 15-30. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/72
Sekcija
Članci