MERENJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH I ZNAČAJA OPTIMIZACIJE ORGANIZACIONOG DIZAJNA, PRIMER: “ATERA PLUS” D. O. O. BEOGRAD

  • Aleksandar Đačić, struk. inform. Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS Beograd, Comtrade Technology Center, Savski nasip 7, Beograd, Srbija
  • Saša Ljubinković, Mast. ekon. “Atera plus” d. o .o. Beograd, Knez Mihailova 1, Beograd, Srbija
Ključne reči: ljudski resursi, zadovoljstvo zaposlenih, zaposleni, performanse zaposlenih, performanse organizacije

Apstrakt

Zadovoljstvo na poslu u vezi je sa performansama zaposlenih i performansama organizacije, a ujedno je i prva pretpostavka koja se testira u radu. Druga pretpostavka odnosi se na značaj organizacionog dizajna za performanse organizacije kroz neposredan uticaj na zadovoljstvo potrošača, zadovoljstvo zaposlenih i poboljšanje finansijskih performansi preduzeća. U radu se iznose određeni empirijski rezultati na bazi posmatranja, koji su testirani upitnikom odnosno izračunavanjem deskriptivnog indeksa posla (skraćena verzija upitnika), kroz anketno istraživanje u kome je učestvovao referentan uzorak zaposlenih u preduzeću u kome je sprovedeno primarno istraživanje (″Atera plus″ d. o. o. Beograd), a zavisnost pojedinih varijabli testirana hi-kvadratnim testom.

Objavljeno
2021-03-16
Kako citirati
Đačić, A., & Ljubinković, S. (2021). MERENJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH I ZNAČAJA OPTIMIZACIJE ORGANIZACIONOG DIZAJNA, PRIMER: “ATERA PLUS” D. O. O. BEOGRAD. Železnice, 2020(1), 52-63. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/75
Sekcija
Članci