SIGURNOST KAO PARAMETAR KVALITETA U ŽELEZNIČKOM PUTNIČKOM SAOBRAĆAJU

  • Anica Stojićević, dipl. inž. saobr. Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd, Srbija
  • Dr Sanjin Milinković, vanredni profesor Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd, Srbija
Ključne reči: železnički prevoz putnika, sigurnost, rizici i sigurnosne pretnje, sigurnosne mere, pandemija COVID-19

Apstrakt

Prevoz kao javna usluga ima veoma važnu ulogu u društvu, ali je zapravo većina kompanija koje vrše javni prevoz putnika fokusirana uglavnom samo na pružanje usluge, odnosno svrha njihovih aktivnosti je obično obezbeđenje transportnih kapaciteta i obavljanje prevoza. Međutim, kvalitet prevozne usluge i satisfakcija korisnika predstavljaju ključ daljeg razvoja prevoza. Sigurnost putnika u prevozu je važan aspekt pružene usluge. Poslednjih godina, transportni sektori su postali sve ranjiviji na sigurnosne rizike. Jedan od većih izazova za železnicu je da obezbedi zaštitu stanica/vozova od svih mogućih pretnji i da sačuva putnike, robu, infrastrukturu i imovinu. Upravljanje rizicima na železnici je veoma zahtevan zadatak jer treba uzeti u obzir mnogo različitih područja koja se moraju nadgledati: pruge, stanice, tuneli, pristupni putevi, parkirališta, skladišta za prtljag, vozovi. Sigurnost i dobrobit putnika i zaposlenih je prioritet i tokom pandemije COVID-19. Nove smernice koje se uvode imaju zadatak da omoguće sigurno poslovanje i zaštitu putnika i osoblja, odnosno obezbeđenje prijatnog i sigurnog boravaka putnika u vozovima i stanicama. Postoji veliki potencijal za poboljšanje sigurnosti javnog prevoza putnika železnicom - unapređenjem tehnologije, uređenjem stanica i vozila, primenom novih strategija, razvojem kroz nova istraživanja i projekte itd.

Objavljeno
2021-10-09
Kako citirati
Stojićević, A., & Milinković, S. (2021). SIGURNOST KAO PARAMETAR KVALITETA U ŽELEZNIČKOM PUTNIČKOM SAOBRAĆAJU. Železnice, 2020(2), 91-104. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/79
Sekcija
Članci