PREGLED GRADSKIH ŽELEZNIČKIH SISTEMA ZA PREVOZ PUTNIKA

  • Uroš Savić, mast. inž. saobr. Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd, Srbija
Ključne reči: železnica, putnici, tramvaji, metro, gradski sistemi

Apstrakt

Tendencija razvoja gradova u svetu zahteva izgradnju kompleksnih sistema za javni gradski i prigradski prevoz stanovnika. S obzirom na masovnost gradskih i prigradskih, pa i regionalnih tokova putnika, kao najefikasniji pokazali su se šinski urbani sistemi, i to gradska železnica, laki metro (LRT) i teški metro. Njihova prednost je nе samo u masovnosti prevoza putnika, već i u nizu ekoloških efekata, plansko-prostornih efekata, smanjenju eksternih troškova i, naročito, kod planiranja održivog razvoja gradova i regija. U radu su predstavljeni različiti sistemi za prevoz putnika, od kojih se neki primenjuju i u Republici Srbiji, kao i specifična rešenja u razvijenim državama zapada i istoka. Cilj jeste da se prikažu svetska rešenja i da se time olakša i ubrza izbor projekata u budućnosti za našu zemlju.

Objavljeno
2021-10-09
Kako citirati
Savić, U. (2021). PREGLED GRADSKIH ŽELEZNIČKIH SISTEMA ZA PREVOZ PUTNIKA. Železnice, 2020(2), 122-138. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/81
Sekcija
Članci