SLIČNOSTI I RAZLIKE UPRAVLJANJA RIZIKOM I OTPORNOŠĆU U ŽELEZNIČKOM SISTEMU

  • Stefan Sredojević, master inž. saobr. Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd, Srbija
  • Dr Branislav Bošković, redovni profesor Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd, Srbija
Ključne reči: rizik, otpornost, upravljanje, bezbednost, železnica

Apstrakt

Proces evropskih integracija, otvaranje železničkog tržišta i uvođenje konkurencije operatora na železničkim mrežama evropskih država stvorio je brojne izazove i uveo nove pojmove u regulisanju železničkog sistema i njegove bezbednosti. Između ostalih, rizik i otpornost sistema i upravljanje istim predstavljaju nove i ogromne izazove za učesnike železničkog sektora. I dok je upravljanje rizikom prošlo prvu fazu regulacije i implementacije u praksi, upravljanje otpornošću je na samom početku uvođenja u železničke sisteme. U radu su objašnjeni osnovni pojmovi i predstavljeni razlozi za uvođenje koncepata upravljanja rizikom i otpornošću, kao i sam proces upravljanja rizikom i otpornošću. Takođe, objašnjene su sličnosti i razlike ova dva koncepta, zatim nedoumice u njihovom tumačenju i primeni koje dovode do čestog brkanja ova dva pojma u praksi uz poseban osvrt na železnicu.

Objavljeno
2022-03-31
Kako citirati
Sredojević, S., & Bošković, B. (2022). SLIČNOSTI I RAZLIKE UPRAVLJANJA RIZIKOM I OTPORNOŠĆU U ŽELEZNIČKOM SISTEMU. Železnice, 2021(2), 89-98. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/96
Sekcija
Članci