PRIKAZ KNJIGE „UPRAVLJANJE PROJEKTIMA“

  • Dr Marko Ranković, docent Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, Beograd,
  • Goran Radić, dipl. inž. elektr. Visoka škola strukovnih studija za IT, Savski nasip 7, Beograd, Srbija
Ključne reči: upravljanje, integracija, obim, vreme, troškovi, kvalitet, resursi, komunikacije, rizik, nabavke, promene, stejkholderi

Apstrakt

Knjiga autora Dušana Stojakovića, Milene Ilić i Valentina Kuleta, ″Upravljanje projektima″ koji je izdao Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet savremenih umetnosti u Beogradu, realizovana je u B5 formatu na 252 strane u prihvatljivom obimu za usvajanje sadržaja od strane čitalaca i realizovana je u okviru dva dela i 12 poglavlja, sa 24 slike i dve tabele. Knjiga je namenjena studentima osnovnih studija ali i svima onima koji stupaju profesionalno u svet projektnog menadžmenta. Ono što ovaj udžbenik izdvaja od drugih jeste metodologija koja je korišćena za njegovu izradu. Uprkos očekivanom metodološkom postupku pisanja udžbenika iz ove naučne discipline, autori su se odlučili da udžbenik strukturiraju prema PMBOK funkcionalnim oblastima tako da udžbenik prati funkcionalne oblasti upravljanja projektima „zarad bolje sistematizacije i razumevanja materijala“: upravljanje integracijom; upravljanje obimom; upravljanje vremenom; upravljanje troškovima; upravljanje kvalitetom; upravljanje resursima; upravljanje komunikacijama; upravljanje rizikom; upravljanje nabavkom; upravljanje promenama i upravljanje stejkholderima.

Objavljeno
2022-03-31
Kako citirati
Ranković, M., & Radić, G. (2022). PRIKAZ KNJIGE „UPRAVLJANJE PROJEKTIMA“. Železnice, 2021(2), 114-116. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/98
Sekcija
Članci