SPECIFIČNOST TRANSPORTNOG RADA U PODUNAVSKOM UPRAVNOM OKRUGU

  • Dr Gordan Stojić, redovni profesor Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 6
  • Dr Sanjin Milinković, vanredni profesor Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, Vojvode Stepe 305, Beograd, Srbija
Ključne reči: privreda, robni tokovi, transportni tokovi, železnički saobraćaj, uticaj

Apstrakt

U savremenoj privredi zbog visokih troškova fizičke distribucije analiza robnih tokova naročito dobija na značaju. Razna istraživanja su pokazala da ovi troškovi mogu značajno da utiču na konačnu cenu proizvoda. U svakoj fazi tokova robe zahteva se odgovarajuća struktura kapaciteta pojedinih vidova transporta. Prema različitim logističkim sistemima fizičke distribucije robe izbor i organizacija transporta i struktura transportnih kapaciteta definišu transportne tokove. Neravnomerna raspodela transportnih tokova po vidovima saobraćaja dominacijom drumskog saobraćaja, pored visokih troškova distribucije, izaziva višestruke probleme u bezbednosti, kapacitetima (pojava uskih grla na drumskoj mreži Evrope) i ekologiji (velika emisija CO2 i ostalih nepoželjnih oksida, vibracije, buka). Osnovni motiv ovog rada je prezentovanje uticaja jednog velikog privrednog subjekta na drugačiji odnos raspodele transportnog rada među vidovima saobraćaja u posmatranom regionu. Prikazan je i uticaj rada subjekta na ukupne robne i železničke transportne tokove. Posmatran je Podunavski upravni okrug Republike Srbije.

Objavljeno
2022-07-21
Kako citirati
Stojić, G., & Milinković, S. (2022). SPECIFIČNOST TRANSPORTNOG RADA U PODUNAVSKOM UPRAVNOM OKRUGU. Železnice, 2022(1), 5-12. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/99
Sekcija
Članci